KR4d0358 西塍集-宋-宋伯仁 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部四
 西塍集    别集類三宋/
 提要
  臣/等謹案西塍集一巻宋宋伯仁撰伯仁字
  噐之湖州人嘉熈時爲鹽運司属官其集一
  名雪巖吟草乃嘉熈戊戌己亥兩嵗所作因
  寓居杭州之西馬塍故以西塍爲名厲鶚宋
  詩紀事乃分雪巖馬塍爲二集又誤西字爲
[000-1b]
  馬字均爲失實陳起作江湖小集曽収入伯
  仁詩檢勘多與此本相同疑即江湖集中析
  出别行者劉克莊後村千家詩載伯仁秋晩
  一絶云西風吹破黑貂裘多少江山惜倦㳺
  紅葉已霜天欲鴈緑蓑初雨客吟秋其格調
  較爲清拔而集中固未之及知其全集尚不
  止此也伯仁所與交往者如髙九萬孫季蕃
  諸人皆宋季江湖㳺客故其詩品亦與之相
[000-2a]
  仿頗少醖藉之致特流傳既久姑録存之以
  備一家焉乾隆四十四年七月恭校上
      總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
      總 校 官臣/陸 費 墀