KR4c0111 浣花集-唐-韋莊 (master)


[009-1a]
欽定四庫全書
 浣花集巻九   唐 韋莊 撰
 今體詩凡十二首
  與東呉生相遇及第後/出關作
十年身事各如萍白首相逢淚滿纓老去不知花有態
亂來唯覺酒多情貧疑陋巷春偏少貴想豪家月最明
一作/獨對一罇開口笑未衰應見泰階平
  庭前桃
[009-1b]
曽向桃源爛漫遊也同漁父泛仙舟皆言洞裏千株好
未勝庭前一樹幽帶露似垂湘女淚無言如伴息媯愁
五陵公子饒春恨莫引香風上酒樓
  丙辰年鄜州遇寒食城外醉吟七言五首
滿街楊栁緑絲烟畫出清明二月天好是隔簾花樹動
女郎撩亂送鞦韆
雕隂寒食足遊人金鳯羅衣溼麝薰腸斷入城芳草路
淡紅香白一羣羣
[009-2a]
開元坡下日初斜拜掃歸來走鈿車可惜數株紅艷好
不知今夜落誰家
馬驕風疾玉鞭長過去唯留一陣香閒客不須燒破眼
好花皆屬富家郎
雨絲烟栁欲清明金屋人間煖鳯笙永日一作/畫迢迢無
一事隔街聞築氣毬聲
  宜君一作/春縣比卜居不遂留題王秀才别墅二
  首
[009-2b]
本期同此卧林丘榾柮爐前擁布裘何事却騎羸馬去
白雲紅樹不相留
明月嚴霜撲皁貂羡君髙卧正逍遙門前積雪深三尺
火滿紅爐酒滿瓢
  鄜州留别張員外
江南相送君山下塞北相逢朔漠中三楚故人皆是夢
十年陳事只如風莫言身世他時異且喜琴罇數日同
惆悵却愁明日别馬嘶山店雨濛濛
[009-3a]
  病中聞相府夜宴戲贈集賢盧學士
滿筵紅蠟照香鈿一夜歌鐘欲沸天花裏亂飛金錯落
月中爭認繡連乾罇前莫話詩三百醉後寧辭酒十千
無那兩三新進士風流長得飲徒憐
  出關
馬嘶烟岸栁隂斜東去一作/回首關山路轉賖到處因循縁
嗜酒一生惆悵為判花危時秪合身無著白日那堪事
有涯正是灞陵春酎緑仲宣何事獨辭家
[009-3b]
 
 
 
 
 
 
 
 浣花集巻九