KR2k0110 岳陽風土記-宋-范致明 (master)


[000-1a]
欽定四庫全書   史部十一
 岳陽風土記   地理類八雜記之屬/
 提要
  臣/等謹案岳陽風土記一卷宋范致明撰致
  明字晦叔建安人元符中登進士是編乃其
  謫居岳州以宣徳即監商税時所作不分門
  目隨事載記書雖一卷而於郡縣沿革山川
  改易古蹟存亡考證特詳如樂史太平寰宇
[000-1b]
  記謂大江流入洞庭致眀則謂洞庭㑹江江
  不入洞庭惟荆江夏秋暴漲乃逆泛而入之
  五日即還名曰翻流水圖經以鄭王廟為鄭
  徳璘致眀則謂為隋末鄭文秀與董景珍同
  立蕭銑者故其北又有董王廟沈亞之湘中
  怨記岳陽樓聞氾人之歌致眀則核以地形
  謂舟中之歌樓上不辨杜佑通典謂巴丘湖
  中有曹洲即曹公為呉所敗燒船處在今縣
[000-2a]
  南四十里致明則謂今縣西但有曹公渡考
  之地理與周瑜曹操相遇處絶不相及漢陽
  圖經謂赤壁即烏林致明則謂曹操己至巴
  邱則孫劉宜拒之於巴陵江夏間所謂烏林
  即烏黎口夲不當在漢陽界世傳華容為章
  華臺致明則謂舊臺在㬌陵界華容隋縣乃
  取古容城名之鄭道元水經注謂澧水㑹沅
  然後入湖致明則謂澧沅雖相通而各自入
[000-2b]
  湖澧所入處名澧口沅所入處名鼎江口皆
  確有引據異他地志之附㑹其餘軼聞逸事
  頗資採擇叙述尤為雅潔在宋人風土書中
  亦可謂佳夲矣乾隆四十五年二月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀