KR4h0141 御定佩文齋詠物詩選-清-張玉書 (master)


[471-1a]
 欽定四庫全書
御定佩文齋詠物詩選卷四百七十二
 車螯類
  五言古
  永叔請賦車螯   宋/梅堯臣
 素唇紫錦背漿味壓蚶菜海客穿海沙拾貯寒潮退王
 都有羙醖此物實當對相去三千里貴力致以配翰林
 文章宗炙鮮尤所愛旋坼旋沽飲酒船如落埭殊非北
[471-1b]
 人宜肥羊噉臠塊
  初食車螯    宋/歐陽修
 纍纍盤中蛤來自海之涯坐客初未識食之先歎嗟五
 代昔乖隔九州如剖𤓰東南限淮海𣺌不通夷華於時
 北州人飲食陋莫加雞豚為異味貴賤無等差自從聖
 人岀天下為一家南産錯交廣西珍富卭巴水載每連
 舳陸輸動盈車谿濳細毛髪海怪雄䰅牙豈惟貴公侯
 里巷飽魚蝦此蛤今始生其來何晩耶螯蛾聞二名車/螯
[471-2a]
 一名/車蛾久見南人誇璀璨殻如玊斑斕㸃生花含漿不肯
 吐得火遽已呀共食惟恐後争先屢成譁但喜美無厭
 豈思來甚遐多慚海上翁辛苦斸泥沙
  七言律
  食車螯     宋/楊萬里
 珠宫新沐浄瓊沙石鼎初然瀹井花紫殻旋開微滴酒
 玉膚莫熟要鳴牙橙拖金線成雙美薑擘糟丘總一家
 老子宿酲無解處半杯羮後半甌茶
[471-2b]
  七言絶句
  釣侣     唐/皮日休
 趁眠無事避風濤一斗霜鱗換濁醪驚怪兒童呼不得
 盡衝煙雨漉車螯
 
 
 
御定佩文齋詠物詩選巻四百七十二