KR4h0141 御定佩文齋詠物詩選-清-張玉書 (master)


[446-1a]
 欽定四庫全書
御定佩文齋詠物詩選巻四百四十七
 啄木類
  四言古
  啄木詩     晉/左 芬
 南山有鳥自名啄木飢則啄樹暮則巢宿無干于人惟
 志所欲性清者榮性濁者辱
  五言古
[446-1b]
  啄木     明/僧宗衍
 啄木江南飛螙蟲生上林江南亦有螙不聞剥啄聲螙
 種日以滋木病日以深啄木不啄螙孰慰鳳凰心
  長短句
  啄木     晉/傅 𤣥
 啄木高翔鳴喈喈飄搖林薄著桑槐&KR0008緣樹間啄如錐
 嚶喔嚶喔聲正悲専為萬物作倡俳當此之時樂不可
 迴
[446-2a]
  七言絶句
  啄木謠     唐/陳 標
 丁丁向晩急還稀啄徧庭槐未肯歸終日與君除蠧害
 莫嫌無事不頻飛
  擬古宫詞    明/朱讓栩
 淅淅凄風匝鳳帷瑣窗那得見晴暉亷纎㣲雨侵階濕
 嗝嗝横空啄木飛
 
[446-2b]
 
 
 
 
 
 
 
御定佩文齋詠物詩選巻四百四十七