KR4h0141 御定佩文齋詠物詩選-清-張玉書 (master)


[249-1a]
 欽定四庫全書
御定佩文齋詠物詩選巻二百四十九
 餅類
  七言律
  乙亥元日十峯飲師邵東齋出予家桂餅師邵
   有詩自牆上遞至次韻奉答
        明/顧 清
 寶鈿和露壓金英為趂秋光一日成月殿有人留素影
[249-1b]
 花林無物稱佳名攜來不覺鄉闗逺吟罷猶令客夢清
 茗盌酒杯皆可意好將新嵗作傳生唐人嵗首飲/酒名傳生
  七言絶句
  寄胡餅與楊萬州   唐/白居易
 胡麻餅様學京都麫脆油香新出爐寄與饑饞楊大使
 嘗看得似輔興無
  對食戲作    宋/陸 游
 春前臘後物華催時伴兒曹把酒杯蒸餅猶能十字裂
[249-2a]
 餛飩那得五般來
  題扇與周幹臣   元/虞 集
 玉疊松花蜜餅香龍珠星顆露盤凉遥知環碧樓中坐
 翠竹蒼松夏日長
 
 
 
 
[249-2b]
 
 
 
 
 
 
 
御定佩文齋詠物詩選卷二百四十九