KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[529-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷三百二十三考證


  琉球傳琉球居東南大海中 章宗瀛按琉球北史
隋書作流求元史作瑠求隋大業時海帥何蠻羽騎
尉朱寛並入其國又虎賁郎將陳稜朝請大夫張鎮
州率兵自義安浮海擊之直至其部掠男女數千人
而還見寰宇記隋書謹附考


  琉球傳遣官齎敕往勞 章宗瀛按洪熙改元宣徳
[529-1b]
二年五年八年頻遣柴山使琉球因於福建海㟁立
廟作記傳中皆不載柴山使事見殊域周咨錄謹附


  琉球傳行人章守宏 章宗瀛按童守宏為浙之天
台人登正統七年進士傳誤作董謹據浙江通志及
題名録改喬毅殊域用咨録作陳謨并附考


  琉球傳十一年世子以國中臣民狀来上 章宗瀛
按十一年尚清上言一統志載琉球有落漈王居壁
[529-2a]
下聚髑髏事非實及杜氏通典星槎勝覽諸書皆妄
乞付史館詔從之見吾學編謹附考


  琉球傳隆慶中凡四貢 章宗瀛按穆宗本紀元年
二年三年五年並紀琉球入貢則凡有四貢舊本四
誤三謹據改


  婆羅傳又名文莱 章宗瀛按本紀永樂四年五年
婆羅連入貢婆俱作娑與此互異謹識 又按文萊
傳誤作莱據明實錄謹改
[529-2b]
  明史卷三百二十三考證