KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[396-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷二百五十六考證


  黄克纘傳劾税使陳増馬堂 章宗&KR0801按明神宗二
十五年命太監陳増税東昌馬堂税臨清克纘劾之
不報見紀事本末謹附考


  畢自嚴傳以六罪自劾 章宗&KR0801按六罪大意以司
計無術貽禍封疆自劾乞罷見明崇禎實録謹附考


  劉之鳯傳又請亟罷内操忤魏忠賢傳㫖切責 
[396-1b]
&KR0801按之鳯䟽中有虎符重兵何可倒戈授巷伯之
手假令劉瑾擁甲士三千能束手就擒等語忠賢惡
之乃與御史李應昇黄尊素等皆矯㫖切責見紀事
本末謹附考

  明史卷二百五十六考證