KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[334-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷二百二十五考證


  張瀚傳入為大理卿 章宗瀛按瀚由右副都御史
改大理卿在嘉靖四十四年見雷禮列卿表謹附考


  梁夢龍傳隆慶四年秋朝議通海運以属夢龍 
宗瀛按夢龍議行海運在隆慶五年發其端者為給
事中宋良佐見明實録及河渠志謹附考


  李戴傳廣東以軍興故增民間税 章宗瀛按明實
[334-1b]
錄廣東賊曾一本自嘉靖末㓂擾南韶餘黨毒流潮
惠厯隆慶至萬厯十餘年始定傳云軍興當指此謹
附考


  趙煥傳尋召為刑部尚書議日本貢事 章宗瀛按
日本通貢始自沈惟敬維時為萬厯二十年明年李
如松敗績於碧蹄館貢議遂寢至二十四年始成詳
見明實錄謹附考


  明史卷二百二十五考證