KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[258-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百八十七考證


  洪鍾傳詔召鍾還以彭澤代鍾遂乞歸嘉靖三年卒諡
襄恵 黄夀齡按識大錄鍾乞歸章凡七上始允
之嘉靖初特進光祿大夫柱國賜元纁羊酒遣有司
勞問卒年八十有一謹附識[258-1b]
  明史卷一百八十七考證