KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[236-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百七十六考證


  李賢傳卒年五十九帝震悼贈太師諡文達 黄夀
齡按識大録賢卒輟朝一日賜鈔一萬緡史未之載
謹附識


  吕原傳貧不能歸𦵏厝於景原時至殯所慟哭 
夀齡按既云厝於景則下文即不當云墓矣今擬將
至墓句酌改為時至殯所慟哭計字數多原版一字
[236-1b]
擬刪本行南字匀刻以符字數


  彭時傳正統十三年進士第一授修撰 黄夀齡按
識大録時授修撰時初謝恩以誤入朝被劾上唯命
錦衣衛尋索而已謹附識
  明史卷一百七十六考證