KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[213-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百六十四考證


  左鼎傳鼎出為廣東右參政㑹英宗復位以郭登言召
為左僉都御史 黄夀齡按獻徴録鼎擢廣東布
政司參政未抵任殆即召為左僉都御史之故而史
言出為參政竟若以鼎為己莅任也者謹考訂而仍
其舊


[213-1b]
  明史卷一百六十四考證