KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[201-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百五十八考證


  顧佐傳上章致仕去  嚴福按是時陜西布政使
周景奸贓無度佐累置之法帝累釋之佐遂以風疾
乞歸見雷禮列卿記謹附識


  章厰傳章厰㑹稽人 嚴福按太學題名碑敞為永
樂二年進士謹附考


  魏驥傳王振怙寵凌公卿獨嚴重驥呼先生 嚴福
[201-1b]
按驥初為吏部侍郎途遇王振不為避振譛之一日
於帝前言其故且言臣不足惜如名器何温㫖慰之
見雷禮列卿記謹附識


  耿九疇傳條奏便宜五事 嚴福按九疇所奏五事
曰復竈户均嵗𣲖出賑濟節樣塩立刑官見獻徴録
謹附考


  亨等謂九疇實使之 嚴福按是時邊境多事九疇
謂罪由石亨将率諸御史廷劾之事洩反為所誣帝
[201-2a]
察其寃僅謫外見雷禮列卿記謹附識
[201-2b]
  明史卷一百五十八考證