KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[181-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百四十八考證


  楊士竒傳早孤隨母適羅氏已而復宗 章宗瀛按
士奇又字僑仲其隨母適羅氏也年甫六嵗見其家
嵗時祭祀不令陪禮問之母悉其故即私於别室祀
先世羅家人宻窺之見其拜俯感泣如成人遂命復
姓楊氏見明陳賞所撰東里先生小傳謹附考


  楊士奇傳下錦衣衞獄旬日而釋 章宗瀛按永樂
[181-1b]
實録士奇以二十年九月壬戌逮繫以癸酉復職計
十二日謹附考


  楊士奇傳楊榮力贊之因傳㫖令士奇草敇詰趙王士
奇曰事當有實天地鬼神可欺乎榮勵聲曰汝欲撓
大計耶舊作榮力贊决士奇曰何謂無辭 章宗
瀛按獻徴録載是時楊榮傳㫖命士奇草敕詰趙王
惟楊溥與士奇意合約同力諫榮己先入二人乃繼
之閽者不納敘述甚詳傳既未敘明傳㫖事似乎在
[181-2a]
仁宗前力争者此處又云榮先入士奇繼之而不及
溥於當日情事未能條晰擬改榮力贊决句作楊榮
力贊之下增因傳㫖令士奇草敇詰趙王句而刪去
今逆黨言句又改五頁前三行士奇二字作二人以
字數計之於原板亦相符合謹識 舊本下文又云
榮先入士奇繼之閽者不納尋召義原吉入


  楊士奇傳 章宗瀛按東里小傳載士奇弱冠時曾
攝琴江教諭時縣有獲偽鈔者令疑其偽造搒掠備
[181-2b]
至不伏士奇問装中尚有真鈔乎曰有之士奇曰山
谷人不辨真偽邂逅售得之乃欲重治其罪不可令
遂釋之其人懐白金五十兩夜諧謝士奇厲聲斥去
焉事雖小其建立大節已兆於此謹附考


  楊榮傳劉觀之從輕典皆賴其力 章宗瀛按劉觀
傳觀因私納賄賂御史交章劾之并其子輻諸不法
事宣宗怒将置重典榮與楊士奇乞貸其死因謫輻
戍遼東而命觀隨往是無戍名而已有其實傳云免
[181-3a]
戍邊未的擬改從輕典三字謹識
[181-3b]
  明史卷一百四十八考證