KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[171-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百四十三考證


  王艮傳並授修撰如洪武中故事 嚴福按洪武四
年雖設進士科未有入翰林者至十八年三月以第
一甲丁顯練安黄子澄為修撰後遂為例見黄佐翰
林記謹附考[171-1b]
  明史卷一百四十三考證