KR2a0038 明史-清-張廷玉 (master)


[108-1a]
  欽定四庫全書


  明史卷一百八


  大學士張廷玉等奉 敕修


  表第九


  外戚恩澤侯表


  古恩澤封有三曰外戚曰中官曰嬖倖明興追崇外氏
廟貌之隆爵超五等而苗裔無考未及授官髙后外家
不奉朝請家法之嚴有自來矣自文皇后而外率由儒
族單門入儷宸極后父初秩不過指揮侯伯保傅以漸
[108-1b]
而進優者厚田宅列僮奴雖擁侈富之資曽無憑藉之
勢制防之㣲意寓焉肅宗申明功令裁抑世封戚畹周
親不得與汗馬餘勲為齒雖稱肺腑事劣封君上視漢
唐殆相懸絶兹考實録所載封襲嵗月備列為表以别
於元功之次他若宧官子弟濫列金貂方士義兒均從
班爵騁文臣之丕誕踵飬子之傾輈亂政亟行若循一
軌各依年次備著於篇亦班固表外戚譜張釋欒大之
例也
[108-2a]
[108-2b]
[108-3a]
[108-3b]
[108-4a]
[108-4b]
[108-5a]
[108-5b]
[108-6a]
[108-6b]
[108-7a]
[108-7b]
[108-8a]
[108-8b]
[108-9a]
[108-9b]
[108-10a]
[108-10b]
[108-11a]
[108-11b]
[108-12a]
[108-12b]
[108-13a]
[108-13b]
[108-14a]
[108-14b]
[108-15a]
[108-15b]
[108-16a]
[108-16b]
[108-17a]
[108-17b]
[108-18a]
[108-18b]
[108-19a]
[108-19b]
[108-20a]
[108-20b]
[108-21a]
[108-21b]
[108-22a]
[108-22b]
  明史卷一百八