KR4j0014 東堂詞-宋-毛滂 (WYG)


[000-1a]
欽定四庫全書   集部十
 東堂詞    詞曲類一詞集之屬/
 提要
  臣/等謹案東堂詞一巻宋毛滂撰滂字澤民
  江山人宋史藝文志載滂有東堂集十五巻
  闕佚已久今從永樂大典所載採輯成書巳
  別著録此詞一巻則毛晉所刻本也馬端臨
  經籍考載東堂詞一巻併引百家詩序稱其
[000-1b]
  為杭州法曹時以贈妓詞今夜山深處斷魂
  分付潮回去句見賞於蘇軾其詞為惜分飛
  今載集中然集中有太師生辰詞數首寔為
  蔡京作揮麈後録又載其初附曾布後附蔡
  卞在卞席上賦鴛鴦詩有惟戀恩波不肯飛
  句致卞妻王氏有適從曾相公池中飛来之
  誚則滂寔非端人方回瀛奎律髓乃以為守
  正之士葢偶未及考其詞則清韻特勝陳振
[000-2a]
  孫謂滂他詞雖工終無及蘇軾所賞一首者
  亦隨人作計之見非篤論也滂令武康時改
  盡心堂為東堂集中驀山溪一闋自注其事
  甚悉故因以名集傳寫頗多闕文無從考補
  今姑仍其舊焉乾隆四十四年三月恭校上
    總纂官臣/紀昀臣/陸錫熊臣/孫士毅
    總 校 官 臣/ 陸 費 墀