KR4h0141 御定佩文齋詠物詩選-清-張玉書 (WYG)


[251-1a]
 欽定四庫全書
御定佩文齋詠物詩選卷二百五十一
 酥類
  七言絶句
  劉監倉家煎米粉作餅子余云為甚酥潘邠老
   家造逡廵酒余飲之云莫作醋錯著水來否
   後數日余攜家飲郊外因作小詩戲劉公求
   之     宋/蘇 軾
[251-1b]
 野飲花間百物無杖頭惟挂一葫蘆巳傾潘子錯著水
 更覔君家為甚酥
  寄顔經略羊酥   元/貢師泰
 三山五月尚清寒新滴羊酥凍玉柈何物風流可相稱
 兔豪花瀹水龍團
  灤京雜詠    元/楊允孚
 營盤風軟淨無沙乳餅羊酥當啜茶底事燕支山下女
 生平馬上慣琵琶
[251-2a]
 
 
 
 
 
 
 
 
[251-2b]
 
 
 
 
 
 
 
御定佩文齋詠物詩選卷二百五十一